AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 3 juli om 17.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 3 juli 2018

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Aanwijzing mevrouw Stiekema als voorzitter van het Meerschap PaterswoldeAanwijzing de heer Lammers als vicevoorzitter van het Meerschap PaterswoldeAanwijzing de heer van Keulen als lid Dagelijks Bestuur van het MeerschapPaterswolde.

3. Rondvraag (eventuele insprekers)

4. a. conceptverslag AB 4 december 2017

4. b. Vastgestelde besluitenlijst DB 9 april en concept besluitenlijst 4 juni 2018 (alleen bestuursleden).

5. Mededelingen / Ingekomen stukken.

a. Nieuw borden vrije recreatie (mondeling)

b. Jaarverslag ombudsvrouw 20176. Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2017, inclusief besluit.

7. Concept Begroting 2019, inclusief besluit.

8. Voorstel wijzigingen AVMP (besluitvormend)

9. Project Lage Wal, inclusief besluit

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot maandag 2 juli 13.00 uur.

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 10 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 10 december 2018

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. Conceptverslag AB 3 juli 2018

b. Concept besluitenlijst 19 november 2018 (alleen bestuursleden).

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.
a. Boom voor Harm Jan Verweij

5. Prognose Jaarrekening 2018 (ter info)

6. Voorstel wijzigingen AVMP nav zienswijzen (besluitvormend)

7. Samenwerkingsagenda Regio Groningen Assen (besluitvormend)

8. Maaibeleid onderwaterplanten (besluitvormend)

9. Erfpacht afkoop (besluitvormend)

10. Herindeling memo (ter info)

11. Voorstel vergaderdata AB 2019

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot maandag 10 december 12.00 uur

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64