AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 13 juni om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 13 juni 2016

 1. Opening/vaststelling concept agenda
 2. Rondvraag (eventuele insprekers)
 3. Verslagen
  1. conceptverslag AB 7 december 2015
  2. besluitenlijst DB 9 maart 2016 (alleen bestuursleden)
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
  1. Jaarverslag 2015 Ombudsvrouw Meerschap. (brief)
  2. Verkoop Groningerweg, stand van zaken inzake wijziging bestemmingsplan.(mondeling)
  3. Bewegwijzering Paterswoldsemeer vanaf Noord Willemskanaal. (borden zijn geplaatst)
  4. “Meer in beweging” Voortgang Lage Wal (mondeling )
  5. Afkoop erfpacht, n.a.v. vergadering AB juni 2015 (nog niet in DB geagendeerd geweest)
  6. Verkoop grond Paalkoepel (mondeling)
 5. Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2015, inclusief besluit
 6. Concept Begroting 2017, inclusief besluit
 7. Voortgang en rapportage handhaving Meerschapsgebied.(memo)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 10 juni.

Stukken

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64