AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 29 mei om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 29 mei 2017

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. conceptverslag AB 12 december 2016.

b. besluitenlijst DB 10 april 2017 (alleen bestuursleden).

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.

a. Brief gemeente Tynaarlo. Besluit gemeenteraad inzake wijziging bestemmingsplan perceel Groningerweg. (informerend)

b. “Meer in beweging” Voortgang Lage Wal (mondeling )

c. Brief provincie Groningen inzake jaarrekening 2015 en begroting 2017 (informerend)

5. Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2016 en besluit bestemming positief resultaat 2016 (besluitvormend)

6. Ontwerp Begroting 2018 (besluitvormend)

7. Legesverordening en sluisgeldenverordening (besluitvormend)

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 26 mei.

Stukken

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64