AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 4 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 4 december 2017

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. conceptverslag AB 29 mei 2017
    b. conceptverslag AB 29 mei 2017 besloten gedeelte (alleen bestuursleden)
    c. definitieve besluitenlijst DB 4 september 2017 (alleen bestuursleden)
    d. concept besluitenlijst DB 30 oktober 2017 (alleen bestuursleden)

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.
   a. Brief Provincie Groningen inzake jaarrekening 2016 en begroting 2018
   b. Email dhr...... verzoek structurele oplossing Hoornblad

   c. Inloopavond afvoercapaciteit Paterswoldsemeer en vispasseerbaarheid

5. Voorstel Lage Wal (besluitvormend)

6. Prognose Jaarrekening 2017

7. Voorstel vergaderdata AB en DB 2018 (besluitvormend)

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 1 december.

Stukken

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64