AB - vergadering

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 17 juni om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 17 juni 2019

1. Opening/vaststelling concept agenda.

2. Rondvraag (eventuele insprekers).

3. a. conceptverslag AB 10 december 2018
b. Concept besluitenlijst 25 maart 2019 (alleen bestuursleden).

4. Mededelingen / Ingekomen stukken.
a. Toekomst Gemeenschappelijke Regeling Meerschap (mondeling)

5. Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2018, inclusief besluit.

6. Concept Begroting 2020, inclusief besluit.

7. Verkoop gronden Paalkoepel, inclusief besluit

8. Erfpacht uitwerken mogelijkheden verkoop bloot eigendom

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot maandag 17 juni 12.00 uur

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64