AB - vergadering

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 9 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren

Concept agenda vergadering 9 december 2019

1.       Opening/vaststelling concept agenda.

2.       Rondvraag (eventuele insprekers).

3.       a. Conceptverslag AB 17 juni 2019

          b. Concept besluitenlijst 20 september 2019 en 11 november 2019 (alleen bestuursleden).

4.       Mededelingen / Ingekomen stukken.

5.       Prognose Jaarrekening 2019 (ter info)

6.       Erfpacht afkoop (besluitvormend)

7.       Vijfjaarlijkse erfpachtverhoging (besluitvormend)

8.       Aanpassing GR (besluitvormend)

9.       Voorstel vergaderdata AB 2020

10.   Rondvraag.

11.   Sluiting.

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot maandag 9 december 12.00 uur

 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64