AB - vergadering

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 8 december om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 8 december 2014

 1. Opening/vaststelling conceptagenda
 2. Voorstel anders notuleren
 3. Rondvraag (eventuele insprekers)
 4. Verslagen
  • Conceptverslag AB 16 juni 2014
  • Besluitenlijst DB 12 juni (alleen bestuursleden)
  • Besluitenlijst DB 1 september (alleen bestuursleden)
  • Concept Besluitenlijst DB 3 november (alleen bestuursleden)
 5. Mededelingen/Ingekomen stukken
  • Geen
 6. Vijfjaarlijkse verhoging erfpachtcanon
 7. Prognose Jaarrekening 2014 (mondeling)
 8. TRIP: afronding ( mondeling )
 9. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid ( mondeling )
 10. Voorstel vergaderdata 2015
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

NB. de behandeling van de plannen van het Hampshire hotel worden in een aparte AB vergadering behandeld

 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64