AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 15 juni om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 15 juni 2015

 1. Opening/vaststelling concept agenda.
 2. Rondvraag (eventuele insprekers)
 3. Verslagen
  1. conceptverslag AB 8 december 2014
  2. conceptverslag AB 4 februari 2015
  3. besluitenlijst DB 5 december 2014 (alleen bestuursleden)
  4. besluitenlijst DB 2 februari 2015 (alleen bestuursleden)
  5. besluitenlijst DB 5 maart 2015 (alleen bestuursleden)
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
  1. Jaarverslag 2014 Ombudsvrouw Meerschap
  2. SNN definitieve vaststelling subsidie TRIP fase 1
  3. Brief van Swabedissen e.d (ter info)
  4. Brief gemeente Haren bezuinigingen (ter info)
 5. Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2014
 6. Concept Begroting 2016
 7. Rapportage handhaving APVM 2014
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Insprekers:

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 12 juni.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64