Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

"Samen hebben we een mooie middenweg gevonden"

Dick ten Hoonte en Johan Doornbos maken al hun hele leven gebruik van het Paterswoldsemeer. “Toen ik acht was ging ik al met een bootje het meer op,” vertelt Doornbos. We spraken Ten Hoonte en Doornbos over hun band met het Paterswoldsemeer, en de plannen van het waterschap Noorderzijlvest om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ten Hoonte heeft sinds 2004 een recreatiewoning aan het Paterswoldsemeer. Hij woont in Paterswolde, en verblijft bijna de hele zomer in zijn recreatiewoning. Ten Hoonte: “Het mooiste is het als ik op een doordeweekse dag ‘s ochtends het water op ga, dan is er bijna niemand.” Doornbos woont al meer dan twintig jaar aan het Paterswoldsemeer, en heeft er ook een recreatiewoning. Beiden zijn vaak op het water te vinden, zeilend of met een motorbootje. Ze vinden het dan ook belangrijk dat de recreatieve functie van het Paterswoldsemeer niet ingeperkt wordt. 

 

Zeilen op het Paterswoldsemeer

Zeilen op het Paterswoldsemeer (Foto: Dick ten Hoonte)

Verbeteren waterkwaliteit

In het Paterswoldsemeer werkt het waterschap Noorderzijlvest aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa moet waarborgen. 

Ten Hoonte en Doornbos maken zich met name zorgen over de groei van waterplanten in het meer. Waterplanten kunnen de kwaliteit van het water verbeteren, maar kunnen ook tot last zijn voor gebruikers van het meer. “Ik kan soms met mijn boot bijna niet op het meer komen, omdat er zoveel waterplanten groeien,” vertelt Doornbos. Onlangs is Doornbos met een medewerker van het meerschap Paterswolde het water opgegaan om te laten zien hoe hij dit ervaart. Ten Hoonte is blij dat de kwaliteit van het water beter wordt, maar vindt de waterplanten ook vervelend. “We hebben als belangenvereniging van recreanten samen met het waterschap een mooie middenweg gevonden, zodat de waterkwaliteit verbetert en wij kunnen blijven recreëren.” 

 

Uitzicht Paterswoldsemeer

Het uitzicht vanuit de woning van Johan Doornbos over het Paterswoldsemeer (foto: Johan Doornbos)

Moeraszones

Een van de plannen van het waterschap Noorderzijlvest in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit was de aanleg van moeraszones in het meer. Geen goed idee, vinden Ten Hoonte en Doornbos. Doornbos: “Er staan 350 recreatiewoningen rondom het meer. Als een deel van het meer zou worden ingericht als moeras, gaat een groot deel van het plezier dat deze mensen nu op het water hebben verloren.” Ten Hoonte diende samen met andere recreanten vanuit de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer een petitie in om de plannen tegen te houden. “Richting Europa is het waterschap natuurlijk verplicht om te zorgen voor goede waterkwaliteit,” zegt Ten Hoonte. “De Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is daarover in gesprek gegaan met het waterschap. Zo zijn we samen tot een passende oplossing gekomen.” De gesprekken hebben een nieuw maatregelenpakket opgeleverd, dat onder andere de aanleg van leefgebied voor waterplanten, het verminderen van bladinval en het preventief maaien van waterplanten omvat. Ten Hoonte: “Het belangrijkste is dat het meer de afmetingen behoudt die het nu heeft, en dat de recreatieve functie van het meer niet verloren gaat.”

In en rond het Paterswoldsemeer werken waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap Paterswolde en de provincie Groningen samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatie-mogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de maatregelen voor het verbreden van de bestaande stuw nabij Meerschapsboerderij en de aanpak van het vismigratieknelpunt Piccardthofplas/Paterswoldsemeer. Het waterschap Noorderzijlvest heeft onlangs de vergunningen aangevraagd. Wij informeren u graag over de stand van zaken.

Wat gaan we doen?

Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd langs de watergang vanaf het Paterswoldsemeer richting de Veenweg. Om de oevers aan te leggen worden bosschages en enkele bomen verwijderd. In overleg met onder andere het Meerschap Paterswolde wordt de herplant van bomen nader uitgewerkt. Nabij de Meerschapsboerderij wordt de stuw verbreed en de vistrap aangelegd. Ten noorden van de Veenweg en ten westen van de Woldsloot ligt het natuurterreintje van Natuurmonumenten waar een beek met natuurvriendelijke oevers gerealiseerd wordt.

Wanneer gaan we aan de slag

De start van de werkzaamheden zal tegen het eind van de zomer 2021 zijn.
De werkzaamheden kunnen enige hinder geven, die we uiteraard zoveel mogelijk proberen te beperken. Wij blijven u op de hoogte houden in aanloop naar de start.

Aanvragen vergunningen

De vergunningen zijn begin februari 2021 aangevraagd bij de gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest . De bevoegde instanties zullen de vergunningsaanvragen beoordelen en hierover een besluit nemen. Een verleende vergunning ligt vervolgens 6 weken ter inzage en worden gepubliceerd via overheid.nl, https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-en-regelingen en in het Waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Meer weten?

Op de website van het Waterschap Noorderzijlvest vindt u een afbeelding met uitleg. Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen: Marion Pot (projectmedewerker), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 050-3048909.

 

 

 

 

IJsvogelwand in de Woldsloot

Bewoners van de Lutulistraat en de Veenweg hebben met grote regelmaat vissende ijsvogels bij de Woldsloot gezien. Ze vangen vis door op een overhangende tak boven de sloot te zitten en dan bliksemsnel het water in te duiken.

Een fantastisch teken dat de ijsvogel daar gesignaleerd is, vinden ook waterschap Noorderzijlvest en Natuurmonumenten. Immers door het verdwijnen van beken en de ‘normalisering’ van oevers die zijn strakgetrokken en versterkt met beton en stenen in de afgelopen eeuw is er een lagere biodiversiteit en zijn veel geschikte broedplaatsen voor deze fraaie vogel verdwenen. Gebieden waar de verstoring al vroeg in het jaar zeer hoog is, worden zelfs verlaten door ijsvogels, de dieren moeten vervolgens al hun energie steken in het vinden van een nieuw territorium en komen dat jaar vaak niet meer aan broeden toe.

 

Ijsvogelwand bron Natuurmonumenten Jaap Vos

Een ijsvogelnest bevindt zich in een gat in de wand, licht oplopend. Om te voorkomen dat de eieren wegrollen ligt het nest zelf in een klein kuiltje.

Foto: Jaap Vos, Natuurmonumenten.

Mooie co-creatie

Ten noorden van de Veenweg en ten westen van de Woldsloot ligt het natuurterreintje van Natuurmonumenten. In het natuurterreintje wordt een beek met natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. “Is dit niet een gelegenheid bij uitstek voor het bouwen van een ijsvogelwand in deze oever die jullie gaan graven”, vroeg een omwonende. Jazeker is dat zo!

Een ondiep en helder water met veel bos, tevens geschikt voor vissen als paaiplek en bij uitstek een geschikt leefgebied voor de ijsvogel! Van nature broed de ijsvogel in stijlwandjes langs stromend water of in een wortelkluit van een omgevallen boom. Er staan hier weinig oudere bomen, en zeker niet langs de nieuw te realiseren bosbeek. Een ijsvogelwand is dan ook een welkome aanvulling. Deze maken we van materiaal dat bij het werk vrijkomt. Onder anderen wortelkluiten van bomen die gerooid worden. De afgelopen vorstperiode heeft veel ijsvogels de das omgedaan, ze kunnen dus wel wat hulp gebruiken.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64