Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

Een maatregelenpakket uitdenken, waarbij we de waterkwaliteit verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) en we inspelen op de recreatieve functie van het Paterswoldsemeer. Deze opgave is de afgelopen maanden binnen een intensief proces van co-creatie opgepakt. Hierbij werkten de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en waterschap Noorderzijlvest nauw samen. Het resulteerde in een voorlopig advies dat de afgelopen weken voorlag bij omwonenden en gebruikers van het meer. Wat vonden zij ervan en welke locaties hebben de voorkeur voor het uitvoeren van maatregelen?

Het voorlopig advies betreft een maatregelenpakket aanvullend op de vier maatregelen die in 2020-2021 worden uitgevoerd. Het voorlopige advies omvat de volgende maatregelen:

  • Het creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, waterinsecten en vis door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en -zones;
  • Het aanleggen van schuil- en paaiplaatsen voor vissen;
  • Het verminderen van bladinval;
  • Preventief maaien.

Met dit pakket wordt een juiste balans gevonden tussen de KRW-doelen en het Paterswoldsemeer als recreatieplas zonder structurele overlast door waterplanten. 

 

vissenhotel

Vissenhotel

Intensief proces

Om te komen tot een gezamenlijk gedragen pakket aan KRW-maatregelen voor het Paterswoldsemeer, is de afgelopen maanden een aantal stappen gezet: opstellen van een herstartnota, ophalen van ideeën en suggesties van omwonenden en gebruikers van het Paterswoldsemeer, schetssessies, modelberekeningen en effectiviteitsonderzoeken, veldbezoeken en een expertoordeel van een waterplantenspecialist. Dit proces leidde tot een aantal belangrijke uitgangspunten en overwegingen die ten grondslag liggen aan dit voorlopige advies.

 

natuurvriendelijke oever

Reacties

Op de site www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer is meer te lezen over het voorlopig advies. De maatregelen zijn beschreven en de locaties zijn op een kaart aangegeven en gevisualiseerd.  Omwonenden en gebruikers waren uitgenodigd om te reageren tot 12 december 2020 via de website of per mail.

Vervolg

Op basis van de reacties uit de omgeving wordt het voorlopige advies zo nodig aangescherpt. Er komt ook een convenant, waarin zaken, zoals monitoring, maaien, beheer en onderhoud zijn geborgd en procesafspraken zijn vastgelegd. Het definitieve advies en het convenant worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap en gaat vervolgens voor besluitvorming naar het Algemeen Bestuur.

De polders het Oosterland en Lappenvoort liggen in het gebied van de benedenloop van de Drentsche Aa, op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied bestaat in totaal uit vier polders: Glimmermade, Glimmer polder, het Oosterland en Lappenvoort die alle deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om van de polders weer een natuurlijk functionerend systeem te maken gaan de provincies Groningen en Drenthe het gebied opnieuw inrichten. Beide provincies doen dit in samenwerking met de gebiedspartners. De provincies hebben Prolander als uitvoeringsorganisatie de opdracht gegeven om een systeemanalyse op te stellen die dient als basis voor het concept inrichtingsplan. Het streven is dat het eerste concept van dit plan eind 2021 klaar is. 

Onderzoek

De eerste stap van de analyse is een ecohydrologisch onderzoek, waarin de samenhang tussen flora, fauna de bodem en waterhuishouding in dit gebied wordt onderzocht. Met grondboringen wordt de bodemopbouw inzichtelijk. Mogelijk ziet u medewerkers van Arcadis aan het werk in het veld. De inzichten uit de boringen worden in de systeemanalyse gecombineerd met reeds bestaande gegevens om een beter beeld van het gebied te krijgen. Uit het onderzoek zal naar voren komen welke mogelijkheden er zijn voor de herinrichting van het gebied. Na het onderzoek betrekken we in het komende jaar de verschillende stakeholders, grondeigenaren en bewoners bij het proces, om samen te komen tot een inrichtingsplan voor het gebied. 

Via de nieuwsbrief Meer in Balans houden we geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen in het gebied. Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Heeft u vragen? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0592-365097.

Gisteren zijn de aanvragen ingediend voor de vergunningen die nodig zijn voor de inrichting van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Meerweg.

De aanvragen worden gepubliceerd via het loket van de gemeente Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64