Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

Op 19 oktober zijn de bomen en bosschages gekapt aan de Noordzijde van de Meerweg. De werkzaamheden hebben we echter in dezelfde week tijdelijk stilgelegd, vanwege berichtgeving uit de streek. 

Wij willen u berichten dat 4 of 5 november de aannemer het terrein zal “opruimen”, ter voorkoming van onveilige en ongewenste situaties voor mens en dier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.J. Leeuwerik van Prolander (tel. 06 – 52401702 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het conceptontwerp voor het ijzerzandbassin en het gemaal Hoornsedijk is gereed. Na gesprekken met direct omwonenden wordt een definitief ontwerp gemaakt.  Het ijzerzandbassin wordt volgend jaar aangelegd. Het poldergemaal Hoornsedijk wordt dan ook vervangen. Het ijzerzandbassin maakt onderdeel uit van de door de provincie aan te leggen Ecologische verbindingszone en zal een natuurlijke inrichting krijgen.

 

inrichtingsschets ijzerzandpassage paterswolde

 

Het ijzerzandbassin ziet eruit als een verbreed slotenstelsel waarbij de bodem is afgedekt met een laagje ijzerzand. Op de bodem van deze sloten met ijzerzand wordt een drainagesysteem aangelegd. Door de filtering van het polderwater door het ijzerzand en de afvoer van het schone water door het drainagesysteem naar het Paterswoldsemeer wordt het polderwater tussen de 80-90% gezuiverd van fosfaat.

KRW-maatregelen

In 2021 voert waterschap Noorderzijlvest vier KRW-maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. De vervanging van gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandbassin is daar één van. Een vijfde maatregel - ‘moeraszones in het meer’ - is na bezwaar uit de omgeving komen te vervallen. Het waterschap kijkt nu samen met vertegenwoordigers van omwonenden en gebruikers van het meer naar aanvullende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Bekijk het conceptontwerp.

Ten noorden van de Meerweg, tegenover café Friescheveen, bevindt zich een voormalig campingterrein. Op dit perceel worden bosschages en enkele bomen verwijderd. Daarnaast wordt de tijdelijke brug achterop het voormalig campingterrein vervangen door een dam. 

Ecologische verbindingszone

Het perceel is eigendom van de provincie Groningen en maakt onderdeel uit van de toekomstige ecologische verbindingszone. De inrichting van de ecologische verbindingszone staat gepland in 2021. Om voldoende werkruimte te creëren en voor het functioneren van de zone voor soorten als otter, kikker, vis en libellen is het noodzakelijk om de bosschages en enkele bomen op het perceel te verwijderen. De bomen staan in het tracé van de aan te leggen slenk tussen de nieuwe brug in de Meerweg en het Paterswoldsemeer. Het westelijk deel van het bosje achter de huizen aan de Meerweg blijft staan. 

Werkzaamheden

Op 12 oktober heeft de Provincie Groningen een ontheffing verleend. De werkzaamheden beginnen op maandag 19 of dinsdag 20 oktober. De exacte start van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. In verband met de aanwezigheid van de poelkikker kunnen de werkzaamheden alleen in de maand oktober plaatsvinden. Om in 2021 de rest van de inrichtingswerkzaamheden uit te kunnen voeren moet de kap dit jaar oktober plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.J. Leeuwerik van Prolander (tel. 06-52401702 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64