Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

Op de webpagina Werkzaamheden Paterswoldsemeer houden we u op de hoogte van de herinrichting van de deelgebieden Meerweg, Hoornsedijk en de Polders het Oosterland en Lappenvoort. Omdat er de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen zijn gezet, vindt u in dit artikel een overzicht van de ontwikkelingen per deelgebied. 

Ontwikkelingen herinrichting Hoornsedijk

In het deelgebied Hoornsedijk werkt waterschap Noorderzijlvest samen met de provincie Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het inrichten van Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

In februari 2021 heeft het waterschap Noorderzijlvest de vergunningen aangevraagd voor het vervangen van het gemaal aan de Hoornsedijk, het aanbrengen van een ijzerzandbassin en het inrichten van percelen in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is nog niet bekend wanneer de gemeente de vergunning zal verlenen. Zodra de vergunning is verleend zal deze voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. In deze periode heeft men de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Werk door of namens het waterschap gebeurt aan de hand van een Projectplan Waterwet. Een Projectplan is een soort vergunning voor eigen werken en wordt getoetst aan de hand van de Waterwet. Werk dat uitgevoerd wordt door of namens derden, gebeurt aan de hand van een watervergunning. Het projectplan op grond van de waterwet is vastgesteld. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 2 maart 2021. Bezwaar maken kan tot en met 12 april 2021. Meer informatie vindt u in het Waterschapsblad van het waterschap Noorderzijlvest.

Ontwikkelingen inrichting Ecologische Verbindingszone Meerweg

In het deelgebied Meerweg maakt de provincie Groningen via een nieuwe watergang een verbinding tussen het Paterswoldsemeer en de Drentsche Aa. In de Meerweg komt een brug over het nieuwe water (de slenk), met daaronder een faunapassage.  

In februari 2021 heeft de gemeente Groningen de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de brug, het bouwen van een gemaal en het realiseren van een inlaatvoorziening. Om deze werkzaamheden te realiseren moeten eerst kabels, leidingen en de riolering worden verlegd. De provincie is hierover in gesprek met de beheerders van deze leidingen. Er is al contact met een aannemer over het verleggen van de riolering. Deze werkzaamheden beginnen naar verwachting in juni. 

Ontwikkelingen herinrichting polders het Oosterland en Lappenvoort

Op dit moment wordt voor de Polders het Oosterland en Lappenvoort een eco-hydrologische systeemanalyse opgesteld. Met dit onderzoek worden verschillende eigenschappen van het gebied in kaart gebracht, bijvoorbeeld hoe de bodem eruitziet. Uit dit onderzoek zal naar voren komen welke mogelijkheden er zijn voor de herinrichting van de polders het Oosterland en Lappenvoort. De resultaten dienen als basis voor het concept inrichtingsplan. In de loop van dit jaar worden de verschillende stakeholders, grondeigenaren en bewoners betrokken bij het proces, om zo te komen tot een gedragen inrichtingsplan.

Otters

Samen met Natuurmonumenten hebben we in kaart gebracht waar de otters zich verplaatsen. Met deze kennis kunnen we door middel van afzettingen en waarschuwingen aan weggebruikers voorkomen dat er otters worden doodgereden.

"Samen hebben we een mooie middenweg gevonden"

Dick ten Hoonte en Johan Doornbos maken al hun hele leven gebruik van het Paterswoldsemeer. “Toen ik acht was ging ik al met een bootje het meer op,” vertelt Doornbos. We spraken Ten Hoonte en Doornbos over hun band met het Paterswoldsemeer, en de plannen van het waterschap Noorderzijlvest om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ten Hoonte heeft sinds 2004 een recreatiewoning aan het Paterswoldsemeer. Hij woont in Paterswolde, en verblijft bijna de hele zomer in zijn recreatiewoning. Ten Hoonte: “Het mooiste is het als ik op een doordeweekse dag ‘s ochtends het water op ga, dan is er bijna niemand.” Doornbos woont al meer dan twintig jaar aan het Paterswoldsemeer, en heeft er ook een recreatiewoning. Beiden zijn vaak op het water te vinden, zeilend of met een motorbootje. Ze vinden het dan ook belangrijk dat de recreatieve functie van het Paterswoldsemeer niet ingeperkt wordt. 

 

Zeilen op het Paterswoldsemeer

Zeilen op het Paterswoldsemeer (Foto: Dick ten Hoonte)

Verbeteren waterkwaliteit

In het Paterswoldsemeer werkt het waterschap Noorderzijlvest aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa moet waarborgen. 

Ten Hoonte en Doornbos maken zich met name zorgen over de groei van waterplanten in het meer. Waterplanten kunnen de kwaliteit van het water verbeteren, maar kunnen ook tot last zijn voor gebruikers van het meer. “Ik kan soms met mijn boot bijna niet op het meer komen, omdat er zoveel waterplanten groeien,” vertelt Doornbos. Onlangs is Doornbos met een medewerker van het meerschap Paterswolde het water opgegaan om te laten zien hoe hij dit ervaart. Ten Hoonte is blij dat de kwaliteit van het water beter wordt, maar vindt de waterplanten ook vervelend. “We hebben als belangenvereniging van recreanten samen met het waterschap een mooie middenweg gevonden, zodat de waterkwaliteit verbetert en wij kunnen blijven recreëren.” 

 

Uitzicht Paterswoldsemeer

Het uitzicht vanuit de woning van Johan Doornbos over het Paterswoldsemeer (foto: Johan Doornbos)

Moeraszones

Een van de plannen van het waterschap Noorderzijlvest in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit was de aanleg van moeraszones in het meer. Geen goed idee, vinden Ten Hoonte en Doornbos. Doornbos: “Er staan 350 recreatiewoningen rondom het meer. Als een deel van het meer zou worden ingericht als moeras, gaat een groot deel van het plezier dat deze mensen nu op het water hebben verloren.” Ten Hoonte diende samen met andere recreanten vanuit de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer een petitie in om de plannen tegen te houden. “Richting Europa is het waterschap natuurlijk verplicht om te zorgen voor goede waterkwaliteit,” zegt Ten Hoonte. “De Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is daarover in gesprek gegaan met het waterschap. Zo zijn we samen tot een passende oplossing gekomen.” De gesprekken hebben een nieuw maatregelenpakket opgeleverd, dat onder andere de aanleg van leefgebied voor waterplanten, het verminderen van bladinval en het preventief maaien van waterplanten omvat. Ten Hoonte: “Het belangrijkste is dat het meer de afmetingen behoudt die het nu heeft, en dat de recreatieve functie van het meer niet verloren gaat.”

In en rond het Paterswoldsemeer werken waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap Paterswolde en de provincie Groningen samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatie-mogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de maatregelen voor het verbreden van de bestaande stuw nabij Meerschapsboerderij en de aanpak van het vismigratieknelpunt Piccardthofplas/Paterswoldsemeer. Het waterschap Noorderzijlvest heeft onlangs de vergunningen aangevraagd. Wij informeren u graag over de stand van zaken.

Wat gaan we doen?

Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd langs de watergang vanaf het Paterswoldsemeer richting de Veenweg. Om de oevers aan te leggen worden bosschages en enkele bomen verwijderd. In overleg met onder andere het Meerschap Paterswolde wordt de herplant van bomen nader uitgewerkt. Nabij de Meerschapsboerderij wordt de stuw verbreed en de vistrap aangelegd. Ten noorden van de Veenweg en ten westen van de Woldsloot ligt het natuurterreintje van Natuurmonumenten waar een beek met natuurvriendelijke oevers gerealiseerd wordt.

Wanneer gaan we aan de slag

De start van de werkzaamheden zal tegen het eind van de zomer 2021 zijn.
De werkzaamheden kunnen enige hinder geven, die we uiteraard zoveel mogelijk proberen te beperken. Wij blijven u op de hoogte houden in aanloop naar de start.

Aanvragen vergunningen

De vergunningen zijn begin februari 2021 aangevraagd bij de gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest . De bevoegde instanties zullen de vergunningsaanvragen beoordelen en hierover een besluit nemen. Een verleende vergunning ligt vervolgens 6 weken ter inzage en worden gepubliceerd via overheid.nl, https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-en-regelingen en in het Waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Meer weten?

Op de website van het Waterschap Noorderzijlvest vindt u een afbeelding met uitleg. Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen: Marion Pot (projectmedewerker), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 050-3048909.

 

 

 

 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64