Klachten

Het bestuur van het Meerschap heeft een nieuwe klachtenverordening vastgesteld waarin regels en procedures worden beschreven voor het indienen van klachten over medewerkers en bestuursleden van het Meerschap Paterswolde.

Klachtenregeling Meerschap

Wat is een klacht?

Het is van belang om onderscheid te maken tussen een klacht, een melding en een bezwaar.

Klacht

Een klacht moet gaan over gedragingen van medewerkers of bestuursleden. Daaronder valt ook het niet nakomen van afspraken. U heeft zich gestoord aan een medewerker die u niet op correcte wijze heeft geholpen of aan een bestuurder die een inspraakavond voorzit. Het moet dan wel om zijn gedrag gaan.

Melding

Een melding is geen klacht. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Loszittende tegels, overhangende takken of gaten in de weg zijn daar voorbeelden van. Een dergelijke melding kunt u doorgeven aan het Meerschap door middel van een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de voicemail in te spreken op 050-5255381.

Bezwaar

Van een bezwaar is sprake als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van Meerschap. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd en deze is geweigerd of u bent het niet eens met de voorwaarden die het Meerschap stelt bij uw vergunning. Ook dan is er sprake van onvrede, maar niet in de zin van de klachtenregeling. Voor een bezwaar gelden andere procedures die bij de wet zijn vastgelegd. Die zijn hier dus niet aan de orde.

Waarover kunt u klagen

Niet alle klachten kunnen in behandeling worden genomen. Wij wijzen u hier op zaken waarover u wel en niet kunt klagen. Instanties en personen waarover u een klacht kunt indienen. U kunt bij het Meerschap terecht met klachten over:

 • individuele medewerkers
 • de voorzitter en de overige bestuursleden

Zaken waarover u niet kunt klagen

Voordat u een klacht indient, kunt u nagaan of deze voldoet aan de voorwaarden die de klachtenregeling stelt. U kunt niet klagen over een gedraging,

 • waarover al een klacht is ingediend en al volgens de klachtenregeling is behandeld
 • die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden
 • waartegen u bezwaar had kunnen maken
 • waartegen u in beroep kunt of had kunnen instellen
 • waarover de rechter een uitspraak heeft gedaan
 • waarvoor al een opsporingsonderzoek loopt of deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit

Een klacht wordt niet in behandeling genomen,

 • als uw belang of het gewicht van de gedraging onvoldoende is
 • als u bij de klacht niet de juiste zaken heeft aangegeven zoals in de klachtenregeling is omschreven (zie procedure klachtenregeling)

Procedure klachtenregeling

De procedure van de klachtenbehandeling bestaat uit vier stappen.

STAP 1 Het indienen van een klacht

Als uw klacht aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kunt u dat op twee manieren doen.

Mondeling
U dient uw klacht mondeling in bij de klachtencoördinator of zijn plaatsvervanger. Hij zorgt er voor dat uw klacht op de juiste plek komt en zo snel mogelijk wordt afgehandeld (maximale termijn: 10 weken, bij klachten over de voorzitter 6 weken; de afdoening kan met hoogstens 4 weken worden verdaagd).

Schriftelijk
U dient uw klacht schriftelijk in bij het Meerschap. De klacht richt u aan het  dagelijks bestuur t.a.v. deklachtencoördinator. Bij de beschrijving van uw klacht, dient u een aantal zaken aan te geven:

 1. voor zover u bekend, over wie u klaagt
 2. wat er gebeurt is en wanneer (datum/tijd).
 3. waarom u hierover klaagt
 4. de reactie van de medewerker of bestuurder op uw klacht
 5. uw naam, adres en telefoonnummer

U stuurt uw klacht naar:
Het Meerschap Paterswolde
T.a.v. de klachtencoördinator
Veenweg 46
9752 XS Haren
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u zich afvragen of u een klacht kunt indienen, of vragen hebben over de manier waarop u dat moet doen, dan kunt u altijd even bellen of mailen met de klachtencoördinator.

STAP 2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht

Het bestuursorgaan beoordeelt, al dan niet op advies van de klachtencoördinator, of de klacht ontvankelijk is, met andere woorden of de klacht valt onder het klachtrecht. Is de klacht niet-ontvankelijk, dan krijgt u hiervan bericht en wordt de klacht niet verder behandeld.

STAP 3 De Hoorzitting

Indien de klacht in behandeling wordt genomen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de behandelaar en de beklaagde. Hierbij is de gelegenheid op elkaars standpunten te reageren. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

STAP 4 Besluit

Het bestuursorgaan besluit naar aanleiding van het advies van de behandelaar en het verslag over de afdoening van de klacht. U wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien u niet tevreden bent over de afdoening van de klacht, kunt u aansluitend binnen twaalf weken een klacht indienen bij de externe ombudsman voor het Meerschap. Het Meerschap werkt voor de externe klachtenafhandeling samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo. De ombudsman van Tynaarlo behandelt ook de klachten van de gemeente Haren en van het Meerschap.

STAP 5 De onafhankelijke Ombudsvrouw

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Of hebt u niet binnen zes weken antwoord gekregen? Dan kunt u terecht bij de gemeentelijke ombudsvrouw of man van de gemeente Tynaarlo.

De Ombudsvrouw ontvangt een vergoeding van de gemeente Tynaarlo, maar zij is onafhankelijk en op geen enkele manier gebonden aan het gemeentebestuur. Omdat er een onafhankelijke ombudsvrouw is, kunt u niet bij de Nationale Ombudsman terecht.

Een verzoek indienen bij de Ombudsvrouw

 • Een verzoek aan de Ombudsvrouw om een klacht te behandelen kunt u alleen schriftelijk indienen en pas nadat de interne klachtenprocedure is afgerond. Naast uw klacht, moet u ook informatie aanleveren over de manier waarop de gemeente met uw klacht is omgegaan.
 • Desgewenst kunt u uw klacht eerst mondeling bespreken met de ombudsvrouw. U kunt daarvoor gebruik maken van haar spreekuur.
 • U kunt uw verzoek sturen naar:

  Ombudsvrouw Tynaarlo
  Antwoordnummer 10704
  9480 VB Vries
  (postzegel niet nodig).

U kunt uw brief ook inleveren bij het de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis in Vries. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Als u VERTROUWELIJK op de envelop zet, wordt uw brief ongeopend bij de ombudsvrouw afgeleverd.

Werkwijze van de ombudsvrouw

De ombudsvrouw onderzoekt uw klacht en kan, als dat nodig is, een hoorzitting houden. Dan worden zowel u als degene over wie u een klacht heeft ingediend, uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen 10 weken na ontvangst van uw klacht brengt de ombudsvrouw een rapport uit met haar bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen. Natuurlijk ontvangt u een exemplaar van dit rapport. Ook degene over wie u geklaagd heeft en het college van burgemeester en wethouders ontvangen het rapport.

De Ombudsvrouw houdt spreekuur op afspraak

De ombudsvrouw houdt iedere eerste dinsdag van de maand van 16:00-17:00 uur spreekuur op afspraak in het gemeentehuis in Vries. Tot en met vrijdag voorafgaand aan het spreekuur kunt u via het centrale telefoonnummer 0592 26 66 62 een afspraak maken.

Ga naar: klachtenregeling Tynaarlo, Haren, Meerschap Paterswolde (Deze link opent in een nieuw venster)

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64