Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

Prolander organiseert op zaterdag 25 september een wandeltocht in Polders Oosterland en Lappenvoort. Op verschillende punten langs de route staan experts op het gebied van water, natuur en cultuurhistorie. Zij nemen u mee in het verhaal van de Polders. Prolander gaat graag met u in gesprek, want uw gebiedskennis is van harte welkom. Heeft u specifieke ideeën om de natuur te versterken? Langs de route zijn meerdere punten waar u een idee of mening kunt achterlaten. 

Gebiedsinrichting

De provincies Groningen en Drenthe werken samen aan een inrichtingsplan voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Polders het Oosterland en Lappenvoort. Deze polders bestaan uit circa 370 hectare en liggen ten zuiden van het Paterswoldsemeer, in het grensgebied van beide provincies. Het gebied is onderdeel van de zogenaamde 'laagveengordel' ten zuiden van de stad Groningen en vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de NNN-gebieden in de Drentse Onlanden, rond de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeergebied. Om de natuur in het gebied goed te laten functioneren zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het peilbeheer.

Uw inbreng 

In opdracht van de Provincie Groningen en Drenthe werkt Prolander aan de voorbereiding van de inrichting van de Polders als natuurgebied. Er lopen onderzoeken naar het grond- en oppervlaktewater, de bodemopbouw en de ecologie in het gebied. Met hulp van gebiedspartners en externe experts brengen we oplossingsrichtingen, kansen en risico’s in kaart. Maar ook uw inbreng is belangrijk. Welke mogelijkheden en kansen ziet u in het gebied?   

Praktische informatie:

De wandelroute is circa 5.5 km lang en gaat over onverharde paden. Helaas is de route daarom niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel of scootmobiel zitten. Deze mensen kunnen de informatie bij het startpunt verkrijgen.

Datum:  25 september 2021  

Tijd:  Tussen 13.00 uur en 14.30 uur kunt u starten met de wandeltocht  

Locatie:  Parkeerplaats Landgoed Lemferdinge

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

wandelroute

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Polders Oosterland Lappenvoort? Meld u aan voor de nieuwsbrief op deze site.

 

logo provincie logo provincie drentheprolander case01 vrijstaand 860x490 01

In ons vorige nieuwsbericht vertelden we dat we wachtende waren op de vergunning van de waterwet. Deze vergunning is nodig om aan de slag te gaan met de bouw van de brug bij de Meerweg en het inrichten van de ecologische verbindingszone.

We kunnen nu mededelen dat de vergunning waterwet 9 juli is verleend. Deze ligt tot 19 augustus 2021 ter inzage op het Waterschapshuis Stedumermaar 1 in Groningen. Ook is de vergunning door Waterschap Noorderzijlvest gepubliceerd op www.overheid.nl. Waarschijnlijk wordt het werk in september aanbesteed en kunnen we in oktober beginnen met de werkzaamheden.

In de afgelopen periode is er samen met de gebiedspartners hard gewerkt aan de voorbereiding van het gebiedsproces voor de Polders het Oosterland, Lappenvoort, Glimmermade en Glimmer polder. Ook wel POL genoemd.  Na de zomer gaan we echt van start! 


Gebiedsproces en informatiebijeenkomst 

Het gebied is ingericht als noodwaterbergingsgebied om in te zetten bij extreme waterstanden en overstromingen. De Polders het Oosterland en Lappenvoort worden vooral ingezet voor agrarisch gebruik. Hierdoor zijn de waterstanden relatief laag en de polders verdroogd, waardoor natuurwaarden verloren gaan. In opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en in samenwerking met verschillende gebiedspartijen stelt Prolander een inrichtingsplan op. Hierin worden maatregelen opgenomen gericht op natuurontwikkeling en waterberging. Rekening houdend met bestaande landschappelijke- en archeologische waarden en de wensen uit de streek. Het inrichtingsplan moet zo de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. 

Parallel aan de natuurontwikkeling bereidt het waterschap Hunze & Aa’s een plan voor om de dijk rond de waterberging te versterken. De dijk moet verbeterd worden, omdat deze door inklinking en bodemdaling niet meer aan de eisen voldoet. Meer over dit project leest u hier

In september houden we een informatiebijeenkomst om de omgeving te informeren over het proces en hen hierbij te betrekken. We kijken naar de mogelijkheden om elkaar fysiek in het gebied te ontmoeten! Meer informatie over de bijeenkomst en de invulling hiervan volgt later via een uitnodiging in augustus. Naar verwachting organiseren we in oktober schetssessies om samen met de omgeving en gebiedspartners tot een inrichtingsschets te komen. In 2022 werken we toe naar een afgerond inrichtingsplan.

 

Onderzoeken 

In de afgelopen periode zijn er in samenspraak met gebiedspartners verschillende onderzoeken in het gebied uitgevoerd. Hierna volgt een korte opsomming van eerste onderzoeken.

  • Er is een eco-hydrologische systeemanalyse uitgevoerd om de onder andere de waterhuishouding in kaart te brengen;
  • Er is een aardkundig, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgezet in het gebied om deze aspecten beter in kaart te brengen;
  • Daarnaast hebben we de peilbuizen voor de waterstanden geïnventariseerd om uiteindelijk een meetnet voor het gebied POL op te kunnen stellen; Om mogelijke effecten van veranderingen van de grondwaterstand te kunnen volgen.
  • Op 26 & 27 juli gaat onderzoekcentrum B-WARE samen met adviesbureau ATKB het veld in om bodemmonsters te nemen, hiermee brengen ze de voedselrijkdom in het gebied in kaart. Dat helpt om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling beter te kunnen inschatten.

Nu het gebiedsproces echt van start gaat, zullen we u vaker van informatie voorzien of betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Hou deze website in de gaten en meld u aan voor de nieuwsbrief. Wij hopen dat u hierin mee wilt denken en uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen.Hiervoor kan je Nynke Faber benaderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0592-365097.

pl20210521 0156 GRC overzichtkaarten projectgebieden 11024 1

Pagina 1 van 10

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64