Hoornsedijk (Noord)

Hoornsedijk: waterkwaliteit verbeteren

Het deelgebied Hoornsedijk ligt ten noorden van het deelgebied Meerweg. Het noordelijk deel van de Hoornsedijk is heringericht om nieuwe natuur te realiseren en de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren. Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het gemaal Hoornsedijk (Noord). Dit gemaal voert water uit de achterliggende polder af naar het Paterswoldsemeer. Om de waterkwaliteit te verbeteren, is een ijzerzandbassin aangelegd aan de noordzijde van het gemaal. Met een laagje ijzerzand wordt het teveel aan voedingsstoffen (fosfaat, stikstof) uit het polderwater verwijderd. Rondom het bassin zijn sloten verbreed en poelen aangelegd. Sinds het voorjaar van 2022 is de ijzerzandpassage in gebruik.

Schets ijzerzandpassage

Schets van het ijzerzandbassin en het gemaal Hoornsedijk
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64