Regels in het gebied

Voor het gebied is een speciale plaatselijke verordening van kracht:

Zonder volledig te zijn, noemen wij hier een aantal zaken die niet mogen:

 • bomen, struiken, planten of bouwsels beschadigen of verwijderen
 • kamperen of zonder tent overnachten (behalve aan boord van een zeil- of motorboot)
 • open vuren stoken
 • boten op de wal trekken of neerleggen
 • boottrailers, aanhangwagen e.d langer dan 72 uur in het Meerschapsgebied te laten staan
 • met enig vaartuig gebruik te maken van ligplaatsen buiten de door het Meerschap aangegeven openbare ligplaatsen
 • in uw blootje lopen (behalve in het daarvoor aangewezen gebied aan de zuidzijde van de Hoornseplas)
 • met auto's en/of bromfietsen op voet- en fietspaden te rijden
 • een fiets of bromfiets meenemen naar de ligweiden rond de Hoornseplas
 • honden-in-het-gebieduw hond in het gebied los laten lopen, met uitzondering van de twee daarvoor aangewezen uitrenplekken:

  uitrenplaatsen
 • Het is verboden om in de maanden april t/m september met een hond langs de Hoornseplas te lopen
   uw hond mag buiten deze periode bij de plas lopen
   door de week mag de hond los en in de weekenden moet hij worden aangelijnd
   u mag bij de Hoornseplas niet met meer dan drie honden onder uw toezicht lopen of verblijven
 • diensten, eten- en drinken of goederen tegen vergoeding aanbieden (behoudens met een vergunning van het bestuur)
 • met geluidsapparatuur geluid voortbrengen of op andere wijze geluidsoverlast veroorzaken
 • afval en etensresten buiten de daarvoor bestemde bakken achter laten
 • chemisch afval, huishoudelijk afval, bouwafval, huisraad e.d. in ons gebied dumpen
 • met een snelle motorboot varen (behoudens met een vergunning van het bestuur)
 • evenementen te organiseren zonder vergunning van het bestuur

Voor het organiseren van evenementen als sportwedstrijden en barbeques, kunt u tegen geringe kosten een vergunning aanvragen bij het dagelijks bestuur van het meerschap. Uw kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen of gebruik maken van het on-line aanvraagformulier.

borden001

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64